IP One extra diensten

Via het platform van IP One is het mogelijk om op verschillende manieren faxen te verzenden en te ontvangen. In de onderstaande documenten vindt u de dienstbeschrijving en de handleiding van onze faxdiensten.
-IP One Dienstbeschrijving faxdiensten
-IP One Handleiding faxdiensten

SLA staat voor het Service Level Agreement van IP One. Hierin staan alle rechten en plichten betreffende de overeengekomen kwaliteitsniveaus van een dienst.
-IP One SLA, afkortingen en definities

Ondernemers doen graag zaken met bedrijven die goed bereikbaar zijn. Omdat de meeste contacten telefonisch plaatsvinden, vervult de telefoon een spilfunctie in elke organisatie. Met de dienst Zakelijk Nummer van IP One verbetet u de telefonische bereikbaarheid van uw organisatie.
-IP One Zakelijk nummer

-Klantenservice via WhatsApp
-WhatsApp Manager

-Dienstbeschrijving VPS